Tổ chuyên môn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Khối 1
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ XEN
Điện thoại:01652946997
Email: xenntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 1
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ XEN
2 NGUYỄN THỊ NGA
Điện thoại:01663694279
Email: Ngantthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ NGA
3 LÊ THỊ HIỀN
Điện thoại:01679938389
Email: hienltthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ HIỀN
4 LÊ THỊ HÒE
Điện thoại:01634644980
Email: hoeltthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ HÒE
Khối 2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 HOÀNG THỤY HỒNG LAN
Điện thoại:0968103578
Email: lanhththminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 2
Đại học GD Tiểu học
HOÀNG THỤY HỒNG LAN
2 LÊ THỊ THƠ
Điện thoại:01652088808
Email: Tholtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ THƠ
3 LÊ THỊ THU
Điện thoại:01666044710
Email: Thultthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ THU
4 KIỀU THỊ THỦY
Điện thoại:0961110576
Email: Thuyktthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp KIỀU THỊ THỦY
5 HOÀNG THỊ BÍCH THANH
Điện thoại:0987193267
Email: thanhhtbthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
HOÀNG THỊ BÍCH THANH
Khối 3
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ GIANG
Điện thoại:0901376608
Email: giangngthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 3
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ GIANG
2 TÔ THỊ HUẾ
Điện thoại:0916559223
Email: Huettthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
TÔ THỊ HUẾ
3 NGUYỄN BÍCH THẢO
Điện thoại:0986535398
Email: Thaonbthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN BÍCH THẢO
4 VƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
Điện thoại:0968644418
Email: tienvtcthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
VƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
5 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC
Điện thoại:0968410801
Email: Ngocntqthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC
Khối 4
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TÔ THỊ LUÂN
Điện thoại:01694130638
Email: luanttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 4
Đại học GD Tiểu học
TÔ THỊ LUÂN
2 TRẦN THỊ HẰNG
Điện thoại:01645273574
Email: Hangttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Trưởng ban nữ công
Trung cấp GD Tiểu học
TRẦN THỊ HẰNG
3 ĐINH THỊ THU
Điện thoại:0974118071
Email: thudtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Phó chủ tịch công đoàn
Đại học GD Tiểu học
ĐINH THỊ THU
4 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Email: Thaobtpthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO
5 ĐỖ THỊ TUYẾT THỦY
Điện thoại:0986255101
Email: thuydttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
ĐỖ THỊ TUYẾT THỦY
khối 5
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 ĐỖ THỊ KIM THANH
Điện thoại:01668089139
Email: thanhdtkthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 5
Đại học GD Tiểu học
ĐỖ THỊ KIM THANH
2 NGUYỄN NGỌC THIÊN LAN
Điện thoại:01649495626
Email: Lannntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp NGUYỄN NGỌC THIÊN LAN
3 VÕ THỊ LIÊU
Điện thoại:0975568128
Email: lieuvtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp VÕ THỊ LIÊU
4 TRƯƠNG THỊ HUYỀN THẢO
Điện thoại:0982546351
Email: Thaotththminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp TRƯƠNG THỊ HUYỀN THẢO
5 PHẠM QUANG HÙNG
Điện thoại:01664867093
Email: Hungpqthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
PHẠM QUANG HÙNG
TỔ BỘ MÔN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 BÙI XUÂN BỘ
Điện thoại:0972964974
Email: bobxthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên thể dục
khổi trưởng tổ bộ môn
Cao đẳng GD Tiểu học
BÙI XUÂN BỘ
2 KIỀU PHÚ HẬU
Điện thoại:0984652795
Email: Haukpthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên thể dục KIỀU PHÚ HẬU
3 LÊ MINH TÂM
Điện thoại:0984652840
Email: tamlmthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên mỹ thuật
Đại học mỹ thuật
LÊ MINH TÂM
4 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG
Điện thoại:01663256998
Email: phuonglttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên tin học LÊ THỊ THANH PHƯƠNG
5 NGUYỄN THỊ HÒA
Điện thoại:09735130763
Email: hoantthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn NGUYỄN THỊ HÒA
TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THANH TRÌ
Điện thoại:0985011718
Email: trinttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
cán bộ thư viện
tổ trưởng tổ văn phòng
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THANH TRÌ
2 NGUYỄN VĂN CƯ
Điện thoại:0975618896
Email: cunvthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
cán bộ XMPC
tổ phó tổ văn phòng
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN VĂN CƯ
3 PHẠM THỊ THANH THÚY
Điện thoại:0986200855
Email: thuypttthminhtan@dt.sgdbinhduongw.edu.vn
văn thư PHẠM THỊ THANH THÚY
4 PHAN THẢO NGUYÊN
Điện thoại:0987000345
Email: nguyenptthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Cán bộ Thiết bị
Thủ quỷ
Đại học GD Tiểu học
PHAN THẢO NGUYÊN
5 NGUYỄN THỊ THU
Điện thoại:01657856147
Email: thuntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên y tế
Phó bí thư Đoàn thanh niên
Trung cấp điều dưỡng
NGUYỄN THỊ THU
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 81
  •   Tháng hiện tại 2,501
  •   Tổng lượt truy cập 354,419
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?